Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика – це комплексний і максимально інформативний метод досліджень. Він дозволяє провести діагностику стану пацієнта й призначити ефективне лікування.

Лабораторні методи досліджень дозволяють своєчасно встановити причину хвороби, виявити патологію розвитку органів і систем, зпрогнозувати розвиток хвороби і проаналізувати ефект від призначеного лікування.

ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЦИНІ

  • Загальноклінічні дослідження – аналізують склад і властивості біоматеріалу
  • Біохімічні дослідження виявляють концентрацію продуктів обміну і хімічних речовин
  • Діагностика інфекцій – виявлення збудника по специфічним антитілам
  • Дослідження гормонального стану – аналізи на гормони
  • Діагностика аутоімунних захворювань руйнування органів і тканин під впливом власної імунної системи)
  • Дослідження імунного статусу
  • Дослідження обміну заліза, ліпідного обміну (актуально при атеросклерозі і його ускладнення), системи гемостазів (згортання крові)
  • Онкомаркери на доброякісні та злоякісні новоутворення
  • Цитологічні дослідження з оцінкою стану клітин, розмноження і розвитку

Послуги та вартість

ЛАБОРАТОНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Ціна, грн
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Загальний аналіз крові (геманалізатор)
Загальний аналіз крові вручну
Кров на тромбоцити
Кров на час згортання
Кров на час кровотечі
Коагулограма /тромбоцити, час згортання, час кровотечі/
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Білковий обмін
Альбумін
Загальний білок
Креатинін
Сечова кислота
Сечовина
С-реактивний білок (кількісне визначення)
Гострофазові показники та інші дослідження
Глюкоза
Кальцію арсенат
Залізо
Пігментний обмін
Білірубін (загальний)
Білірубін прямий
Ревматоїдна панель
С-реактивний білок
Ліпідний обмін
Аполіпопротеїн А1 ЛПВЩ
Аполіпопротеїн В    ЛПНЩ
Тригліцериди
Холестерин
Ферменти
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Амілаза
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ) поки що не робимо
Лужна фосфатаза
КОМПЛЕКСНІ БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Печінкові 1 /4 показники/
Печінкові 2 /8 показників/
Ниркові /4 показники/
Комплекс 1. Печінкові, ниркові /7 показників/
Комплекс досл. Комплекс  2 (Печінкові, ниркові) /11 показників/
Ліпідограма
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальноклінічні
Загальний аналіз сечі
Цукор сечі

Обери свого лікаря тут

Данные не найдены

Собечко Богдан Романович

Cемейный доктор

отделение

Собечко Богдан Романович

Cемейный доктор

отделение

Лікар має вільні місця для декларування

Собечко Богдан Романович

Cемейный доктор

отделение

Лікар має вільні місця для декларування

Собечко Богдан Романович

Cемейный доктор

отделение